Shamanen – ”Den som vet”

Redan under den här tiden fanns professionella siare där de främsta kallades för shamaner som betyder ”den som vet”. Shamanen tillhör inte någon religion även om denne är starkt andligt inriktad. Man ansåg och anser än idag att religiösa dogmer innebär mentala låsningar och begränsningar som är förödande för shamanen. Den professionella magikern är intelligent, erfaren och är extraordinärt själsligt utvecklad och enbart genom en mångårig utvecklingsprocess kan man behärska dessa magiska förmågor.

Finner man då shamanen, sierskan, spådamen vid en ödegård vid havet, bland kraxande kråkor och måsar som skriker ljudligt över vågor som piskar upp mot karga berg och öde stränder? Man kan i alla fall säga att det krävs av ”den som vet” att man gör vissa uppoffringar för att nå ett högre medvetande och för att komma i kontakt med de högre energierna. En sierska eller en shaman behöver utveckla sina sinnen för att kunna behärska sina förmågor på bästa sätt, bland annat via meditation. Ett viktigt inslag för att höja sig till ett högre medvetande är shamanens trumma. Många är också sexuellt avhållsamma för att ytterligare höja sin medvetandenivå.

Det finns de som lever väldigt avskilt men vi finner även dessa magiker mitt ibland oss och som kan leva i vardagen men ändå i slags avskildhet. Det kräver en oerhörd självdisciplin bland nutida sierskor och shamaner för att kunna stå i ständig kontakt med de högre energierna och samtidigt samspela i det samhälle vi lever i idag.

Läs mera om: Runmagi