Sierska – Hon som ser

Boka

Boka Nu!

Välj en tid som passar dig. Vi ringer upp dig!
Läs Mer

Människan har genom alla tider burit på en nyfikenhet kring framtiden, men också på en ängslan, en oro kring hur framtiden ska komma att gestalta sig. Det har alltid funnits en medvetenhet om att de val vi gör här och nu formar och präglar vår framtid. Detta visar sig som starkast i den tid vi lever i då allting går väldigt snabbt och man ska ta beslut och välja riktning innan man så mycket som hinner blinka. Man behöver någon, en slags guide, som kan skapa nyanser i olika valsituationer, peka på vad de olika valen innebär för framtiden och vilken påverkan dessa val har gällande den egna utvecklingen och på våra liv.

Stavbärerskan

Under vikingatiden använde man sig utav en völva eller vala som på fornisländska betyder stav eller trollstav. En völva är en fornnordisk spåkunnig Sierska som i ett extasliknande tillstånd gav ut sin profetia när hon skådade in i framtiden. Det gjordes under så kallad sejd, vilket innebar att sierskan försatte sig i trans för att på så sätt få kontakt med andevärlden.

Det var inte många som behärskade hennes förmågor och kunskaper. Sierskan hade en väldig makt och ansågs ha stort inflytande på människornas tillvaro. Hon siade om fiskelycka, om kärlek, om väder och om vind, hur väl skörden skulle slå. Man rådfrågade henne om huruvida man skulle driva ett krig och om hur man skulle hantera fienden.

Völvan, ”stavbärerskan”, var en aktad kvinna. Hon var inte enbart viktig för kungen utan även för medborgarna. Hon vandrade runt i landet och besökte gårdarna omkring. Hon välkomnades för att ge svar om framtiden. Völvan eller sejderskan och motsvarande i andra kulturer, såsom oraklet i Delfi, var en yrkesarbetande kvinna som utförde sina tjänster mot betalning och tillhörde samhällets övre skikt.

Läs mera om: Den moderna sierskan