Den moderna sierskan

Nu som då vänder sig människor till sierskor för att få veta om framtiden, för att få svar på frågor som berör kärleken, arbete, ekonomi och hälsa, men även om sådant som berör tidigare liv, karma och om högre energier som omger oss och påverkar. Hon kan ”vända” energierna så att negativt blir positivt, hjälper till med att rensa ut sådan utifrån kommande energi som stjäl den egna energin. Hon arbetar för att uppnå det högsta bästa för den som söker hennes tjänster. Allt för att stärka upp och utveckla all den potential som bor inom var och en av oss.

En sierska kan också se försvunna föremål och hjälper till att finna dem. Hon har den stora lyxen att kunna välja mellan olika hjälpverktyg som passar henne bäst. Allt från tarotkort, till pendel för att ställa ja och nej-frågor eller finna geografiska platser. Hon kan ta hjälp av runor, av änglarna och guider från andra sidan.

Idag står sierskan närmre människan än förr och agerar även som ”bollplank” där man i ett nära samarbete kan väga olika alternativ mot varandra och se vad de olika alternativen leder fram till. Det är just valen som gör det besvärligt för oss eftersom vi vet att det vi väljer i en specifik situation också kan innebära ett val av en livsväg.

Holistisk syn

Med sin mediala förmåga arbetar sierskan utifrån helheten där alla delar ingår såsom kropp, ande och själ. ”Så som i himlen, så ock på jorden” – allting har ett samband, där sambanden är oerhört viktiga för att finna harmoni och upplevelsen av helhet. Känslan av att leva i harmoni är viktigare än någonsin då vi i dag lever i ett högt tempo och där vi önskar att alla delar ska harmoniera med varandra. På så sätt kommer vi också bort ifrån stressrelaterade tillstånd. Mår den enskilda individen bra mår också människorna omkring oss bra. Uppnår vi balans i kärlek, arbete och ekonomi upplever vi också känslan av lycka och framgång. Det är lättare än vad vi tror att uppnå!

En kompass i livet

En sierska är som en slags livskompass. Hon ger dig en överblick över ditt liv och hjälper dig att se de olika vägar du kan välja och hur konsekvenserna av de olika alternativen ser ut. Sierskan hjälper dig att sätta din situation i perspektiv och kan peka ut olika lösningar för dig så att du kan välja att agera för ditt högsta bästa så att du kan skapa det liv du gärna vill ha för dig och andra. Hon guidar dig på ett sådant sätt så att du undviker hamna på villovägar. Skulle du nu ha hamnat på en sådan villoväg, kan hon leda dig upp på huvudleden igen, där livet känns mer lättsamt att leva, där motstånden upphör. Du bestämmer själv vilken riktning som passar just dig för att uppnå dina mål i livet. Det finns alltid mer än en väg att gå!

Läs mera om: Ödestro