Ödestro

Att sejda ska också betyda ”att spinna”. Med staven, sländtrissan, spann völvan sina textilier. Kopplingen utifrån denna trådframställning ligger nära till de tre nornorna Urd, Skuld och Verdandi som sitter vid Yggdrasils rötter och spinner livstrådar med sina sländtrissor, vilket gör att man tänker sig att sejderskan spann sina andetrådar med hjälp av sin stav och därmed fick till sig budskap gällande framtiden. Kanske hade de jordiska völvorna samma uppgift som de gudomliga nornorna; att avgöra liv och död med sina stavar, hur hon siade om strider och hur de skulle sluta.

Hon stod som en länk mellan det jordiska och gudarna precis som moderna sierskor gör idag, som står som en kanal mellan människan och de högre energierna. Så som man förstår idag förstod man redan då att en sejderska, eller en sierska enbart förmedlar information men att människan själv har makt att välja vilken väg hon ska gå, att man själv styr sin tillvaro och kan skapa sitt öde. Det var dock mycket sällan man vågade gå emot völvans spådom då man hade en stark tro på att ödet var inskrivet. En sierska av idag förstår att ödet hela tiden går att skriva om, att livstrådarna hela tiden kan spinnas till nya mönster.

Läs mera om: Shamanen – ”Den som vet”