Runmagi

Germanerna använde sig utav runor som ett verktyg för att se in i framtiden och genom dem få kontakt med högre makter. Man bad till gudarna, riktade blicken mot skyn när man plockade upp dessa runor, en i taget och tolkade de inristade tecknen. Frågorna kunde röra sig om hela samhället eller om det enskilda hushållet. Forntidens germaner ansåg att de med hjälp av runmagi kunde sia om framtiden, få kontakt med andar och gudar men också skydda sig mot både andra människor och onda krafter.

Även idag finns dessa siare och sierskor som använder sig av runor för att finna svar och få vägledning. Man använder material som ”lever”, oftast av träsnitt eller stenmaterial. Träffsäkerheten är häpnadsväckande och även här tittar man på alternativ som visar vad som sker om man väljer att agera i den aktuella situationen eller om man inte gör det. Även om runorna är ristade i sten, är inte livet det. Det finns alltid mer än en väg att gå och många valmöjligheter! Varför vänta, låt en professionell sierska spå dig!